รายงานสถานการณ์ โควิด-19
ติดเชื้อสะสม
3,731
เพิ่มขึ้น 4
หายแล้ว
3,529
เพิ่มขึ้น 11
กำลังรักษา
143
เสียชีวิต
59
เพิ่มขึ้น 0
วันที่อัพเดท 24 Oct 2020
Sustainable Life
สนับสนุนโดย