รายงานสถานการณ์ โควิด-19
ติดเชื้อสะสม
3,519
เพิ่มขึ้น 3
หายแล้ว
3,360
เพิ่มขึ้น 7
กำลังรักษา
100
เสียชีวิต
59
เพิ่มขึ้น 0
วันที่อัพเดท 25 Sep 2020
Sustainable Life
สนับสนุนโดย