รายงานสถานการณ์ โควิด-19
ติดเชื้อสะสม
3,195
เพิ่มขึ้น 5
หายแล้ว
3,072
เพิ่มขึ้น 1
กำลังรักษา
65
เสียชีวิต
58
เพิ่มขึ้น 0
วันที่อัพเดท 06 Jul 2020
Sustainable Life
สนับสนุนโดย