รายงานสถานการณ์ โควิด-19
ติดเชื้อสะสม
3,081
เพิ่มขึ้น 4
หายแล้ว
2,963
เพิ่มขึ้น 2
กำลังรักษา
61
เสียชีวิต
57
เพิ่มขึ้น 0
วันที่อัพเดท 31 May 2020
Sustainable Life
สนับสนุนโดย