รายงานสถานการณ์ โควิด-19
ติดเชื้อสะสม
3,321
เพิ่มขึ้น 1
หายแล้ว
3,142
เพิ่มขึ้น 0
กำลังรักษา
121
เสียชีวิต
58
เพิ่มขึ้น 0
วันที่อัพเดท 04 Aug 2020
Sustainable Life
สนับสนุนโดย