รายงานสถานการณ์ โควิด-19
สถานการณ์ในประเทศไทย
ติดเชื้อสะสม
3,966
เพิ่มขึ้น 0
หายแล้ว
3,798
เพิ่มขึ้น 8
กำลังรักษา
108
เสียชีวิต
60
เพิ่มขึ้น 0
วันที่อัพเดท 29 Nov 2020
สถานการณ์ทั่วโลก
ติดเชื้อสะสม
140,857,410
เพิ่มขึ้น 644,938
หายแล้ว
95,535,464
กำลังรักษา
38,111,712
เสียชีวิต
3,321,121
เพิ่มขึ้น 11,441
วันที่อัพเดท 29 Nov 2020
สนับสนุนโดย