รายงานสถานการณ์ โควิด-19
สถานการณ์ในประเทศไทย
ติดเชื้อสะสม
3,081
เพิ่มขึ้น 4
หายแล้ว
2,963
เพิ่มขึ้น 2
กำลังรักษา
61
เสียชีวิต
57
เพิ่มขึ้น 0
วันที่อัพเดท 31 May 2020
สถานการณ์ทั่วโลก
ติดเชื้อสะสม
6,194,887
เพิ่มขึ้น 44,405
หายแล้ว
2,759,165
กำลังรักษา
2,789,223
เสียชีวิต
371,573
เพิ่มขึ้น 1,067
วันที่อัพเดท 31 May 2020
สนับสนุนโดย