รายงานสถานการณ์ โควิด-19
สถานการณ์ในประเทศไทย
ติดเชื้อสะสม
3,731
เพิ่มขึ้น 4
หายแล้ว
3,529
เพิ่มขึ้น 11
กำลังรักษา
143
เสียชีวิต
59
เพิ่มขึ้น 0
วันที่อัพเดท 24 Oct 2020
สถานการณ์ทั่วโลก
ติดเชื้อสะสม
42,559,837
เพิ่มขึ้น 96,515
หายแล้ว
30,976,808
กำลังรักษา
8,200,600
เสียชีวิต
1,150,284
เพิ่มขึ้น 1,577
วันที่อัพเดท 24 Oct 2020
สนับสนุนโดย