รายงานสถานการณ์ โควิด-19
สถานการณ์ในประเทศไทย
ติดเชื้อสะสม
12,423
เพิ่มขึ้น 369
หายแล้ว
9,206
เพิ่มขึ้น 191
กำลังรักษา
3,147
เสียชีวิต
70
เพิ่มขึ้น 0
วันที่อัพเดท 18 Jan 2021
สถานการณ์ทั่วโลก
ติดเชื้อสะสม
206,543,447
เพิ่มขึ้น 999,805
หายแล้ว
145,640,280
กำลังรักษา
52,810,055
เสียชีวิต
4,481,551
เพิ่มขึ้น 17,833
วันที่อัพเดท 18 Jan 2021
สนับสนุนโดย