รายงานสถานการณ์ โควิด-19
สถานการณ์ในประเทศไทย
ติดเชื้อสะสม
3,321
เพิ่มขึ้น 1
หายแล้ว
3,142
เพิ่มขึ้น 0
กำลังรักษา
121
เสียชีวิต
58
เพิ่มขึ้น 0
วันที่อัพเดท 04 Aug 2020
สถานการณ์ทั่วโลก
ติดเชื้อสะสม
18,444,642
เพิ่มขึ้น 9,213
หายแล้ว
11,469,690
กำลังรักษา
5,578,099
เสียชีวิต
697,189
เพิ่มขึ้น 366
วันที่อัพเดท 04 Aug 2020
สนับสนุนโดย