รายงานสถานการณ์ โควิด-19
สถานการณ์ในประเทศไทย
ติดเชื้อสะสม
3,195
เพิ่มขึ้น 5
หายแล้ว
3,072
เพิ่มขึ้น 1
กำลังรักษา
65
เสียชีวิต
58
เพิ่มขึ้น 0
วันที่อัพเดท 06 Jul 2020
สถานการณ์ทั่วโลก
ติดเชื้อสะสม
11,584,916
เพิ่มขึ้น 34,379
หายแล้ว
6,346,442
กำลังรักษา
4,080,187
เสียชีวิต
537,362
เพิ่มขึ้น 917
วันที่อัพเดท 06 Jul 2020
สนับสนุนโดย