รายงานสถานการณ์ โควิด-19
สถานการณ์ในประเทศไทย
ติดเชื้อสะสม
3,519
เพิ่มขึ้น 3
หายแล้ว
3,360
เพิ่มขึ้น 7
กำลังรักษา
100
เสียชีวิต
59
เพิ่มขึ้น 0
วันที่อัพเดท 25 Sep 2020
สถานการณ์ทั่วโลก
ติดเชื้อสะสม
32,743,334
เพิ่มขึ้น 314,382
หายแล้ว
23,944,083
กำลังรักษา
6,536,457
เสียชีวิต
992,886
เพิ่มขึ้น 5,751
วันที่อัพเดท 26 Sep 2020
สนับสนุนโดย