13 มีนาคม วันช้างไทย ร่วมอนุรักษ์สัตว์ป่า เห็นคุณค่าช้างไทย


           
          แม้ว่าวันนี้ จำนวนช้างป่าจะเพิ่มขึ้นกว่าในอดีตแต่สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างคนกับช้าง ที่เกิดจากช้างป่าบุกรุกพื้นที่ของคนเพื่อความอยู่รอด ยังคงต้องแก้ไขกันต่อไป ด้วยการช่วยกันฟื้นฟูแหล่งที่อยู่ของช้าง เช่น การปลูกพืชอาหารของช้าง ขุดดินโป่ง และแหล่งน้ำ ให้ความรู้ทุกฝ่ายให้ไล่ต้อนช้างป่าให้กลับสู่พื้นที่อนุรักษ์อย่างปลอดภัย อีกหนึ่งวิธีในการร่วมกันดูแลช้างป่า รักษาธรรมชาติถิ่นที่อยู่อาศัยและแหล่งอาหารของช้างให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ เพื่อให้ทุกชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและยั่งยืน 

ติดตามข้อมูลดีๆ เพื่อโลกได้ที่ 
Facebook Page : CP for Sustainability 
https://www.facebook.com/CPGroupSustainability/
สนับสนุนโดย