เจาะลึกความสุขที่เท่าเทียมของชาวฟินแลนด์ ประชากรในดินแดนที่สุขที่สุดในโลก

หลังจากที่องค์การสหประชาชาติได้จัดทำรายงานความสุขโลกประจำปี (World Happiness Report) และจัดอันดับประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลกด้วยการเปรียบเทียบปัจจัย เช่น อายุขัยของประชากร รายได้ ค่าครองชีพ ความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน ระบบสาธารณูปโภค และการทุจริตคอรัปชัน จากจำนวน 156 ประเทศทั่วโลก โดย 5 อันดับแรก ได้แก่ 1.ฟินแลนด์ 2.นอร์เวย์ 3.เดนมาร์ก 4.ไอซ์แลนด์ 5.สวิตเซอร์แลนด์ ส่วนประเทศไทยคว้าอันดับที่ 46  และประเทศที่มีความสุขน้อยที่สุดคือ ประเทศบุรุนดี ทำให้ฟินแลนด์เป็นที่รู้จักในฐานะประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลก และมีชื่อเสียงในการบริหารจัดการระบบการศึกษาที่ดีที่สุดในโลก แต่ยังมีอีกหลายปัจจัยที่ทำให้ชาวฟินแลนด์มีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าประเทศอื่น จนสามารถครองแชมป์ปีล่าสุดไปได้ เราไปทำความรู้จักความสุขที่เท่าเทียม เหตุผลที่ทำให้ฟินแลนด์ครองแชมป์ปีล่าสุดกัน

 20180324_BLP521 
สวัสดิการยอดเยี่ยม

จากรายงานของ The Corruption Perceptions Index (CPI) ที่สำรวจถึงการคอร์รัปชั่นจากทั่วโลก พบว่า ฟินแลนด์ เดนมาร์ก และนิวซีแลนด์เป็นสามประเทศที่มีเรื่องของการทุจริตน้อยที่สุดในโลก โดยประเทศเหล่านี้มี GDP ต่อหัวสูง มีอัตราความไม่เสมอภาคต่ำ โดยภาษีของประชาชนถูกใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ ชาวฟินแลนด์ทุกคนมีสวัสดิการรักษาพยาบาลและเรียนหนังสือฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย มีระบบการขนส่งที่มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังมีระบบน้ำประปาที่สะอาดที่สุดในโลก

finland-nature

ธรรมชาติสมบูรณ์

นอกจากฟินแลนด์จะมีแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติ ทั้งภูเขาและทะเลสาบที่สวยงามกว่า 188,000 แห่ง ให้ประชากรได้พักผ่อนแล้ว ประชากรชาวฟินแลนด์นั้นชื่นชอบการอบซาวน่าอย่างมาก และทางการก็ใส่ใจความสุขของประชากร ได้สนับสนุนการจัดสร้างห้องซาวน่ามากถึง 3.3 ล้านห้อง ต่อประชากร 5.3 ล้านคน เพียงพอรองรับความต้องการของประชากรอย่างเท่าเทียม

599fd0ff21eed20ffa8aa4e0f34246fc  

การศึกษาดีที่สุดในโลก

เมื่อทศวรรษที่ 1960 ฟินแลนด์เคยมีอัตราเด็กที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาเพียง 10% เท่านั้น แต่ปัจจุบันฟินแลนด์สามารถปฏิรูประบบการศึกษาจนสามารถคว้าอันดับหนึ่งของประเทศที่มีระบบการศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์สูงที่สุดในโลก โดยประชากรฟินแลนด์รู้หนังสือเกือบ 100% เพราะสวัสดิการรัฐในฟินแลนด์มีบทบาทสำคัญในการให้โอกาสเด็กทุกคนในการเริ่มต้นเส้นทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมตั้งแต่อายุ 7 ขวบ เด็กๆ ได้รับการส่งเสริมด้านพัฒนาการจากคุณครูอย่างใกล้ชิด ระบบการศึกษายึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง และให้ความสำคัญกับการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กๆ  การจัดสรรภาษีที่ดีเยี่ยมของรัฐบาลทำให้ การศึกษาของฟินแลนด์ไม่มีค่าใช้จ่ายตั้งแต่ชั้นอนุบาลไปถึงปริญญาโท-เอก

สังคมที่เท่าเทียม

ประเทศฟินแลนด์ขึ้นชื่อเรื่องการคอร์รัปชั่นน้อยที่สุดในโลก รัฐบาลให้ความสำคัญกับนโยบายที่ส่งเสริมให้เกิดความเท่าเทียมและความเป็นธรรมในสังคม ทั้งด้านสิทธิมนุษยชน และความเสมอภาค เช่น ความเท่าเทียมทางเพศ เสรีภาพในการติดต่อสื่อสาร และแนวคิดเรื่องระบบการศึกษาที่เท่าเทียม โดยรัฐบาลฟินแลนด์เชื่อว่า การที่ประชาชนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง จะทำให้ทุกๆ ฝ่ายได้ประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นสังคมโดยรวมและตัวบุคคล โดยสังคมสามารถเก็บเกี่ยวดอกผลจากทรัพยากรมนุษย์ การเติบโตทางเศรษฐกิจ และสำหรับคนในสังคม การเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ ช่วยให้คนแต่ละคนสามารถพัฒนาศักยภาพของตัวเองได้อย่างเต็มที่_85435451_d8b7a5f1-1e83-4a3d-869c-ddde600e07c6  
หัวใจสำคัญที่ทำให้ฟินแลนด์ครองแชมป์ประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลก คือ การให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการเศรษฐกิจ ระบบการศึกษาที่ดีเลิศ และระบบรัฐสวัสดิการที่เท่าเทียม ฟินแลนด์แสดงให้โลกเห็นว่า ความสุขของประชากรไม่ได้เกิดจากการแข่งขันทางเศรษฐกิจ แต่เกิดจากการให้ความสำคัญกับ ความเท่าเทียมกันในสังคม สร้างความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนและสังคมที่มีความสุขอย่างยั่งยืนอย่างแท้จริง

 

ขอบคุณข้อมูล

https://www.bbc.com/news/world-43414145

https://www.theguardian.com/world/2018/mar/14/finland-happiest-country-world-un-report

https://www.bbc.com/thai/features-45698818

https://www.eef.or.th/finlandequalhappy/

 

สนับสนุนโดย