“NO ONE IS TOO SMALL TO MAKE A CHANGE”
ไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็เปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ได้

โลกของเราในปัจจุบัน เต็มไปด้วยวิกฤตปัญหามากมาย... ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เคยสมบูรณ์ วันนี้กลับเต็มไปด้วยมลพิษและขยะพลาสติกที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตมากมายหลากหลายสายพันธุ์... คำถามคือ แล้วเราจะทำยังไงให้ทุกคนตระหนักเห็นถึงปัญหานี้ที่กำลังเกิดขึ้นอย่างวิกฤตบน “โลกของเรา” ซึ่งนับวันจะยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ

ปัญหาสิ่งแวดล้อมและขยะพลาสติก ไม่ใช่หน้าที่ใครคนใดคนหนึ่ง ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง แต่เป็นหน้าที่ของเราทุกคน ทุกภาคส่วน ทุกองค์กร ทุกบริษัท... เราทุกคนเป็นหนึ่งแรงสำคัญที่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นได้ด้วยสำนึกและความรับผิดชอบต่อส่วนรวมและโลกใบนี้ของเรา... เพื่อโลก…จะเป็นที่ๆ น่าอยู่เช่นเคย... เพื่อบ้านของเรา…จะสวยงามและปลอดภัยกับทุกสิ่งมีชีวิตตลอดไป
เรา "เครือเจริญโภคภัณฑ์" มีความเชื่อว่า... “ความรัก” และความศรัทธาใน “จินตนาการ” จะเป็นกุญแจสำคัญที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้น... บนโลกของเราที่กำลังต้องการ “การเปลี่ยนแปลง” อย่างจริงจัง การลงมือทำจริงจึงเป็นหัวใจสำคัญที่เราต้องเริ่มตั้งแต่ตอนนี้... ด้วยแรงบันดาลใจที่มุ่งมั่น ด้วยความคิดสร้างสรรค์ และพลังจินตนาการของคนรุ่นใหม่และพวกเราทุกคนที่จะเป็นผู้จุดประกายให้เกิดการเปลี่ยนแปลง เพราะไม่ว่าคุณจะเป็นใคร เสียงของคุณ การกระทำของคุณ ก็มีพลังเพียงพอที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับโลกใบนี้ ด้วยความคิดที่ว่า...

“NO ONE IS TOO SMALL TO MAKE A CHANGE”
ไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็เปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ได้


“CP INNOVATION FOR SUSTAINABILITY” มีจุดมุ่งหมายที่จะสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตที่ดีให้กับสังคมไทย ด้วยนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดย “เครือเจริญโภคภัณฑ์” ซึ่งร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกับโลกใบนี้... เราเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆ และทำมันทุกวัน... เราดำเนินธุรกิจภายใต้แนวคิด 3 ประโยชน์ ด้วยความมุ่งมั่นที่จะสร้างประโยชน์ต่อประเทศชาติ ต่อประชาชน และต่อองค์กรบริษัท โดยสอดคล้องกับนโยบายด้านความยั่งยืนของสหประชาชาติ... เรามุ่งมั่นสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี สร้างความยั่งยืนให้กับทุกชีวิต วันนี้เรารวมพลังของกลุ่มบริษัทในเครือฯ เพื่อร่วมหาทางออกแก้ไขปัญหาในทุกมิติ เพื่อให้โลกใบนี้ดีขึ้น โดยเฉพาะปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่วิกฤตในปัจจุบัน
ทั้งนี้เครือเจริญโภคภัณฑ์ได้วางเป้าหมายความยั่งยืนว่า ภายในปี 2030 ต้องบรรลุเป้าหมายการเป็นองค์กร Zero Waste, Zero Carbon คือ องค์กรที่ลดขยะและของเสียเป็นศูนย์ และองค์กรที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นศูนย์ จากการดำเนินธุรกิจ ดังนั้นทุกสินค้าทุกกระบวนการดำเนินธุรกิจของเครือฯ จะต้องคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้

นอกจากนั้นเครือเจริญโภคภัณฑ์ยังตั้งเป้าหมายที่จะลดการใช้พลาสติก โดย 100% ของบรรจุภัณฑ์พลาสติกจะต้องนำกลับมาใช้ซ้ำ ใช้ใหม่และย่อยสลายได้ ภายในปี 2025 ด้วยนโยบายบรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืน ภายใต้หลักการ 5Rs ได้แก่ Re-educate การสร้างความตระหนักรู้ให้ผู้บริโภคลดการสร้างของเสีย / Reduce ลดการใช้พลาสติก / Recycle การรีไซเคิลพลาสติก / Replace การใช้วัสดุทดแทน / Reinvent การค้นคว้าวิจัยและนวัตกรรม

... ดังนั้นไม่ว่าคุณจะเป็นใคร เครือเจริญโภคภัณฑ์สนับสนุนให้ทุกคนร่วมกันสร้างความยั่งยืนให้กับโลก ร่วมกันเปลี่ยนอนาคตให้ยั่งยืน ถึงเวลาที่เราทุกคนจะต้องลุกขึ้นมาสร้างความเปลี่ยนแปลง เพื่อเปลี่ยนให้โลกใบนี้เป็นบ้านที่น่าอยู่สำหรับเราทุกคน เพื่ออนาคตชีวิตที่ยั่งยืนของวันนี้และวันพรุ่งนี้

CP INNOVATION FOR SUSTAINABILITY
เครือเจริญโภคภัณฑ์ มุ่งมั่นเพื่อทุกชีวิตยั่งยืนสนับสนุนโดย