5 ข้อดีเมื่อเทคโนโลยีเปิดโลกการศึกษา

     เมื่อโลกเปลี่ยนไป เทคโนโลยีมีบทบาทในด้านต่างๆ มากขึ้น โดยเฉพาะการศึกษาที่เข้ามาเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนแบบเดิม ทั้งอุปกรณ์สื่อสาร แพลตฟอร์มการเรียนบนโลกออนไลน์ สร้างห้องเรียนที่เสมือนจริงให้ทุกคนสามารถเข้าถึงความรู้ได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม มาดูกันว่าข้อดีสำคัญของการใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการเรียนรู้อย่างเต็มประสิทธิภาพมีอะไรบ้าง

1. เลือกเวลาเรียนได้ตามความต้องการ

การเรียนในห้องเรียนมีข้อจำกัด เช่น ตารางเวลาเรียนที่ตายตัว การเรียนผ่านบทเรียนออนไลน์ทำให้เราสามารถจัดตารางเวลาเรียนและทบทวนบทเรียนได้บ่อยๆ ตามต้องการ และสามารถแบ่งเวลาไปทำกิจกรรมหรือเรียนรู้บทเรียนอื่นๆ ได้ตามสะดวกเลย

2. เรียนที่ไหนก็ได้

เพียงแค่เรามีอุปกรณ์เทคโนโลยีที่เชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต อินเตอร์เน็ต เช่น คอมพิวเตอร์, โน้ตบุ๊ค หรือมือถือ ก็สามารถเข้าถึงความรู้ออนไลน์ได้อย่างง่ายดาย ไม่จำเป็นต้องเดินทางไปสถาบันการศึกษา ลดข้อจำกัดในการเดินทาง สร้างการเท่าเทียมในการศึกษา

 
3. ทบทวนบทเรียนได้ 24 ชั่วโมง

เราสามารถกลับไปทบทวนในบทเรียนที่ยังไม่ค่อยเข้าใจหรือมีข้อสงสัยต่างๆ ได้ ไม่มีจำกัดจำนวนครั้ง ต่างจากการเรียนในห้องเรียนที่บางทีเราอาจจะไม่เข้าใจบทเรียนแต่ไม่กล้าถาม การเรียนออนไลน์ทำให้เราได้ทบทวนบทเรียนที่ไม่เข้าใจได้เสมอ เข้าถึงแหล่งความรู้ได้ง่ายขึ้น เพิ่มโอกาสในการเรียนรู้ให้ตัวเองได้เต็มที่

 
4. ประหยัดค่าใช้จ่าย

การเรียนออนไลน์ช่วยลดค่าใช้จ่ายมากมาย เช่น ค่าหนังสือเรียน ค่าเดินทาง ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ที่พัก เป็นต้น

 
5.หลักสูตรออนไลน์อัพเดตเสมอ

ผู้เรียนสามารถเข้าถึงเนื้อหาได้ง่าย สะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  เพราะแหล่งข้อมูลนั้นมีการรวบรวมจากหลายสื่อ ทำให้เนื้อหาหรือข้อมูลที่ได้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น ผู้สอนสามารถอัพเดทข้อมูลใหม่ๆ ในบทเรียนได้เสมอ เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เรามีแรงจูงใจอยากเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เสมอ

 

เมื่อเทคโนโลยีนำพาความรู้ให้เดินทางไปทั่วทุกมุมโลกทำให้เกิด การเรียนรู้อย่างไม่มีสิ้นสุด เราก็ต้องปรับตัวและนำนวัตกรรมมาใช้เพื่อการเรียนรู้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์และสร้างคุณค่าให้โลกใบนี้ต่อไป ตามไปดูไลฟ์สไตล์การเรียนรู้ยุคใหม่ของน้องๆ โรงเรียนบ้านสบขุ่น จ.น่าน เมื่อระยะทางไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และเทคโนโลยีนำพาโอกาสที่เท่าเทียมให้นักเรียนในพื้นที่ห่างไกล ในรายการคิดเพื่อชีวิตยั่งยืน ตอน ห้องเรียนไร้พรมแดน


สนับสนุนโดย