ฮาวทูโอน! เปิดวิธีบริจาคอวัยวะและดวงตาออนไลน์ อยู่ที่ไหน เมื่อไรก็ทำบุญใหญ่ได้ สไตล์เยาวรุ่น Gen Young!

เยาวรุ่น Gen Young อย่างเรา อยากทำความดีเมื่อไร ก็เลือกทำได้หลายวิธี! แต่อีกหนึ่งการทำความดีที่อยากแนะนำคือโอนแสดงความจำนง การบริจาคอวัยวะ และดวงตา เพื่อมอบชีวิตใหม่ให้กับผู้ป่วยอวัยวะเสื่อมสภาพ กับสภากาชาดไทย เพราะวันนึงที่เราจากโลกนี้ไป อวัยวะของเราส่งต่อ เพื่อต่อลมหายใจให้ผู้ที่เจ็บป่วย และครอบครัวได้กลับมามีชีวิตใหม่อีกครั้ง ดีกว่าทิ้งไปอย่างเปล่าประโยชน์  มาดูวิธีทำความดีครั้งใหญ่ ง่ายๆ กันเลย!

ฮาวทูโอนบริจาคอวัยวะออนไลน์

1. โหลดแอป บริจาคอวัยวะ หรือเข้าเว็บไซต์ https://www.organdonate.in.th/ และเลือกเมนู บริจาคอวัยวะ

2.
สมัครสมาชิก และกรอกประวัติผู้บริจาค เมื่อกรอกเสร็จจะมีข้อความ (SMS) แจ้งให้ญาติทราบ

3.
เลือกเมนู ลงทะเบียน เมื่อแสดงความจำนงบริจาคอวัยวะแล้ว สามารถเลือกรับบัตรเป็น E-Card หรือจัดส่งบัตรตัวจริงตามที่อยู่ทางไปรษณีย์ได้


ใครที่สามารถบริจาคอวัยวะได้บ้าง

1.
อายุไม่เกิน 65 ปี
2. เสียชีวิตจากภาวะสมองตาย
3. ปราศจากโรคติดเชื้อ และโรคมะเร็ง
4. ไม่เป็นโรคเรื้อรัง เช่น เบาหวาน, หัวใจ, โรคไต, ความดันโลหิตสูง, โรคตับ และไม่ติดสุรา
5. อวัยวะที่จะบริจาคต้องทำงานได้ดี
6. ปราศจากเชื้อที่ถ่ายทอดทางการปลูกถ่ายอวัยวะ เช่น ไวรัสตับอักเสบชนิดบี, ไวรัสเอดส์ ฯลฯ
7. ควรแจ้งเรื่องการบริจาคอวัยวะให้บุคคลในครอบครัวหรือญาติรับทราบด้วย

 

ฮาวทูบริจาคดวงตาออนไลน์

คลิกบริจาคดวงตาได้ที่
http://eyebank.redcross.or.th/eyebankthai/donationwebsite/register-donor

เมื่อบริจาคแล้วจะได้รับบัตรประจำตัวผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตาตามที่อยู่ที่ระบุไว้ 

ใครที่สามารถบริจาคดวงตาได้บ้าง

การบริจาคดวงตาแตกต่างจากการบริจาคอวัยวะอื่น ๆ เพราะโอกาสการเข้ากันของเนื้อเยื่อค่อนข้างสูง ดังนั้น ทุกคนจึงสามารถบริจาคดวงตาให้กับผู้ป่วยที่เข้าคิวรอรับการรักษาได้โดยไม่เจาะจงว่าเหมาะสมบริจาคให้กับใครสำหรับ ดวงตาของคนต่างทวีป ผู้บริจาคที่ไม่ใช่เชื้อชาติไทยก็สามารถบริจาคให้คนไทยได้ต่อให้ดวงตาเป็นสีฟ้าเทา น้ำตาลก็ตาม เพราะสีของตาอยู่ด้านในตาไม่เกี่ยวกับกระจกตา


ฮาวทูโอนบริจาคเงินสมทบทุน

เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ในกระบวนการปลูกถ่ายอวัยวะและดวงตาสภากาชาดไทย มอบชีวิตใหม่ให้อีกหลายชีวิต สามารถโอนบริจาคได้ที่ www.letthemseelove.com โอนแล้วอย่าลืมมาร่วมกิจกรรม #โอนกันYOUNG แชร์ต่อชีวิตกันเยอะๆ นะ ที่ www.letthemseelove.com 

00001 (1)
สนับสนุนโดย